Type ArcGIS REST MapServer
Is valid? False
Name Layers
Abstract
Monitoring Period
  • First Check: Aug. 24, 2016, 1:50 p.m.
  • Last Check: June 16, 2017, 2:17 p.m.
  • Total Checks: 5
  • Reliability: 100.0
Response Times
  • Min: 0.24s
  • Average: 0.64s
  • Max: 2.15s

Layers (1)

Is Valid? Last Check Tot Checks Status Av. Resp. Time Reliability
  • Name: 0
  • Title: PSP_ZonyParkovani_p
  • Abstract: Zóny parkování navržené podle Pražských stavebních předpisů
Dec. 1, 2016, 10:17 p.m. 5 1.18s
Powered by hhypermap 0.3.11