Type ArcGIS REST ImageServer
Is valid? False
Name Geocache_UTM33_EUREF89/GeocacheTerreng
Abstract GeocacheTerreng er en tjeneste som kan stream terrengdata til bruk i WebScenes
Monitoring Period
  • First Check: Aug. 24, 2016, 4:58 p.m.
  • Last Check: June 27, 2017, 9:02 p.m.
  • Total Checks: 4
  • Reliability: 100.0
Response Times
  • Min: 0.16s
  • Average: 0.22s
  • Max: 0.36s

Layers (1)

Is Valid? Last Check Tot Checks Status Av. Resp. Time Reliability
June 27, 2017, 9:02 p.m. 4 0.65s
Powered by hhypermap 0.3.11