Type Web Map Service (WMS)
Is valid? True
Name INSPIRE/ III_1_CSU_statisticke_obvody
Abstract Statistické obvody jsou nejmenší územní jednotky, ze kterých se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky, jejich síť pokrývá celé území České republiky, slouží k podrobnému popisu území a vytváření statistických zón
Monitoring Period
  • First Check: Aug. 26, 2016, 12:14 p.m.
  • Last Check: Nov. 23, 2016, 5:34 p.m.
  • Total Checks: 3
  • Reliability: 100.0
Response Times
  • Min: 0.26s
  • Average: 0.29s
  • Max: 0.32s

Layers (1)

Is Valid? Last Check Tot Checks Status Av. Resp. Time Reliability
  • Name: 0
  • Title: Statistické obvody
  • Abstract: Statistické obvody
Dec. 1, 2016, 11:04 p.m. 5 8.19s
Powered by hhypermap 0.3.11