Type Web Map Service (WMS)
Is valid? True
Name INSPIRE/ III_1_CSU_statisticke_obvody
Abstract Statistické obvody jsou nejmenší územní jednotky, ze kterých se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky, jejich síť pokrývá celé území České republiky, slouží k podrobnému popisu území a vytváření statistických zón
Monitoring Period
 • First Check: Aug. 26, 2016, 12:14 p.m.
 • Last Check: Nov. 23, 2016, 5:34 p.m.
 • Total Checks: 3
 • Reliability: 100.0

Layers (1)

Is Valid? Tot Checks Last Check Status Response Times Reliability
 • Name: 0
 • Title: Statistické obvody
 • Abstract: Statistické obvody
5
 • Dec. 1, 2016, 11:04 p.m.
 • 10.30s
 • Min: 0.24s
 • Average: 8.19s
 • Max: 10.30s
Powered by hhypermap 0.3.11