Type Web Map Service (WMS)
Is valid? True
Name VaV biomasa - Výnosové mapy
Abstract Služba obsahuje výnosové mapy z projektu Analýza potenciálu biomasy v ČR (VaV SP/3g1/24/07). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.
Monitoring Period
 • First Check: Aug. 26, 2016, 12:17 p.m.
 • Last Check: June 16, 2017, 9:59 p.m.
 • Total Checks: 4
 • Reliability: 100.0
Response Times
 • Min: 0.30s
 • Average: 0.49s
 • Max: 0.61s

Layers (35)

Is Valid? Last Check Tot Checks Status Av. Resp. Time Reliability
 • Name: 0
 • Title: Ostatní plochy
 • Abstract: Ostatní plochy
June 16, 2017, 9:59 p.m. 5 0.78s
 • Name: 1
 • Title: Lesy
 • Abstract: Lesy
June 16, 2017, 10 p.m. 5 0.91s
 • Name: 10
 • Title: Výnosy rychle rostoucích dřevin na trvalých travních porostech [t-suš./ha]
 • Abstract: Výnosy rychle rostoucích dřevin na trvalých travních porostech [t-suš./ha]
June 16, 2017, 10 p.m. 5 0.58s
 • Name: 11
 • Title: Výnosy rychle rostoucích dřevin na trvalých travních porostech [t-suš./ha] - grafy
 • Abstract: Výnosy rychle rostoucích dřevin na trvalých travních porostech [t-suš./ha] - ...
June 16, 2017, 10 p.m. 5 3.03s
 • Name: 13
 • Title: Výnosy rychle rostoucích dřevin na orné půdě [t-suš/ha]
 • Abstract: Výnosy rychle rostoucích dřevin na orné půdě [t-suš/ha]
June 16, 2017, 10 p.m. 5 0.76s
Powered by hhypermap 0.3.11